Co je dusík?

-Dusík, N2, je bezbarvý, bez zápachu, bez chuti a velmi inertní plyn.   -Daniel Rutherford objevil dusík v roce 1772
-Nachází se i v živých organismech
-Dusík 7. nejhojnější prvek ve vesmíru
-Denně dýcháme přibližně 8400 litrů dusíku, je nejhojnějším plynem v Zemské atmosféře
-Bod varu -195.8oC
-Lidské tělo obsahuje 3% dusíku. 

Co nás obklopuje je v atmosféře?
-Dusík - 78%
-Kyslík - 20.9%
-Argon - 0.9%
-CO2 - 0.038%
-Ostatní vzácné plyny:
-Hydrogen
-Neon
-helium krypton
-xenon

  • Icon 01
  • aaaww
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01
  • aaaww
  • Icon 01
  • Icon 01
  • Icon 01

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.